“R We There Yet?” showcases “Hiblang Abo” and “Hardin”


poster_small

Teatrong Busko has always treated February as the best month to mount a stage play.  On its 11th year, it ties up with 4thwall Organization to provide their audience two socially-relevant stage plays – “Hiblang Abo” by Rene Villanueva and “Hardin” by Merix Bartolo.  Take a peek at the heartfelt stories behind the two plays that will crush your heart and feed your soul.  Below are the synopses of the play.

“Hardin”

By: Merix Bartolo

Sa gitna ng isang tahimik na gabi makikita si Cris na nagpupumiglas sa kanyang nararamdaman habang ipinapaliwanag sa kanyang kasintahan ang mararamdaman niya pagkatapos siyang iwanan nito. Si Jay na kanyang kasintahan, na nasa kanyang tabi lamang ay susubukang patahanin si Cris at pilit na mangangatwiran sa para lamang mapagaan ang kanyang loob. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, malalaman na si Cris ay nakikipagusap lamang sa hangin. Dahil patay na ang kanyang pinakamamahal na kasintahan – si Jay.

img_0090_small1

img_0108_small

img_0082_small

Makikita sa dula na ibinurol na pala si Jay sa kaniyang bahay. Sa paglipas ng mga kaganapan, mapapansin si Misteryoso na nagsisilbing konsensya at tagapagsundo ni Jay. Pilit niyang ituturo kay Jay ang lahat na dapat niyang ginawa noong siya ay nabubuhay pa. Sa bawat eksena ay makikita ang bawat paghihinagpis ng mga kapamilya ni Jay habang idinadaos ang burol. Si Ryan ang matalik na kaibigan ni Jay noong hindi pa sila magkaaway, ay pupunta sa kaniyang burol at pilit na hihingin ang tawad sa lahat ng nagawa niyang mali sa kanya.

Sa pagdaos ng kwento ay makikita ng mga manonood ang kahalagahan ng buhay. Ipapakita ng dula ang isang istorya na gigising sa kamalayan ng tao na dapat nilang pahalagahan ang bawat tao sa kanilang paligid sapagkat hindi malalaman ng kahit na sino kung kailan siya lilisan dito sa mundong ito.

 “Hiblang Abo”

By: Rene Villanueva

 “Anong sumpa ito, anong sumpa?”… Kung ikaw ay matanda na, nag-iisa at walang kasiguraduhan sa kung anong aasahan sa kinabukasan, marahil ito rin ang masambit mo tuwing imumulat mo ang iyong mga mata upang salubungin ang isa na namang araw ng paghihintay sa kung ano man ang hindi dumating-dating.

img_0203_small

img_0180_small

img_0138_small

Ating tunghayan ang kuwento ng apat na matatanda, mula na rin sa pagsasalaysay ng isa sa kanila – kung paano sila nahubog ng kani-kanyang masalimuot na nakaraan, nakababagot na kasalukuyan, at ang nakakatakot ngunit hindi maiiwasang hinaharap. Tignan natin kung paano sasagutin nila Huse, Blas, Pedro at Sotero ang tanong na pilit idini-diin sa kanila ng mga pader ng aabuhing silid na nagmistulang tahanan o kulungan sa mga tulad nilang napagiwanan na ng kung anumang maihahandog ng mundong pisikal.  Ito ba’y sa pamamagitan ng isang tula, o isang talumpati? Samahan natin sila sa pagbabalik tanaw sa masaklap na nakaraan, sa pagkumbinsi sa sarili na masaya naman ang kasalukuyan, habang hinihintay ang malungkot na pagwawakas – ang pagbaba ng telon.

For tickets, please contact:
Jeff: 09157865459
Kenneth: 09053409583

Playdates:
Feb. 12, 2010: 3PM and 6PM
Feb. 13, 2010: 3PM and 6PM
Feb 14, 2010: 12nn and 3PM

Venue:
Dominic Savio Auditorium
DBTC Mandaluyong

See you all there!

Advertisements

9 responses to ““R We There Yet?” showcases “Hiblang Abo” and “Hardin”

  1. It’s worth taking time to look through your blog, as you know, some of website cover many

    spam information, but yours is filled with connotation.by Dunk Sb Shoes

  2. Your blog is isvery sound and comprehensive !I have read your essay and i think it is very good !I think that you add pictures!

  3. howdy fantastic little web-site you got right here 🙂 I am using the matching template on my own website although for whichever factor it looks to reload quicker on yours eventhough this blog carries alot more content material. Are you getting any plug ins or widgets that quicken it up? If you could write about the widgets so I can use these on my personal internet sites so twilight breaking dawn supporters could watch twilight eclipse online trailers and videos swifter I’d personally always be thankful – thanks ahead of time 🙂

  4. Stumbled this weblog post, bless you.

  5. My initially occasion in which to attend your trusty post ,I actually come across the weblog is definitely total of extremely and manner,and so happy for me.Additionally,say thanks to you for sharing the beneficial views to me.by Shox NZ

  6. I feel like I’m constantly looking for interesting things to read about a variety of subjects, but I manage to include your blog among my reads every day because you have honest entries that I look forward to. Here’s hoping there’s a lot more great material coming!

  7. Wonderful post and also it is extremely interesting. I require to total your own blog page into my rrs viewer yet i cannot find this rrs address. Could you please post your current address to my mailbox? With thanks a lot!by Nike Shox NZ

  8. I normally don’t post in Blogs but your blog forced me to, wonderful work.. beautiful …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s